úterý 22. dubna 2008

Elektřina ze svíčky

Peltierův článek je konstruován jako součástka převádějící teplo z jedné strany na druhou, tedy vytváří teplotní rozdíl. Jsou to vlastně dvě teplovodivé destičky pár milimetrů od sebe a mezi nimi obrovské množství polovodičových přechodů v sérii. Prakticky řečeno jedna strana hřeje a druhá chladí. Článek se dá použít i opačně, jednu stranu chladíte a druhou zahříváte a na vývodech se objeví napětí. To pak závisí na teplotním rozdílu na stranách článku.
Postavil jsem provizorně zařízení které vytváří teplotní rozdíl, abych mohl článek vyzkoušet jako zdroj elektrické energie.
Zařízení je sestaveno z hliníkových ešušů dny přiloženými na článek. V horním je voda jako chlazení a pod spodním svíčka jako zdroj tepla. Jednoduché. Ešus i dole je kvůli sběru veškerého vyzářeného tepla svíčky ale časem by potřeboval teplotní izolaci, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku tepla mimo plochu článku.
S běžnou parafinovou svíčkou jsem dosáhl napětí nejvíce 500mV. Teplotní rozdíl na dnech ešusů byl pouze 30°C. Pro větší napětí by byl potřeba větší zdroj tepla. Článek sice dává malé napětí ale poměrně velký proud, který je však těžko měřitelný při tak malém napětí, multimetr ukazoval proud něco přes 2A.
U takového zdroje se nabízí otázka jak využít proud při tak malém napětí. Křemíkové tranzistory potřebují na otevření báze 600mV, smůla. Mosfety někdy i víc. Ale starým germaniovým tranzistorům stačí jen 200mV.
Pak už zbývá jen postavit z nich něco smysluplného.
Jako nejreprezentativnější se mi jevil zesilovač. Kvůli nízkému napětí s trafem na výstupu. Dvojčinná AB třída se však neosvědčila. Nakonec je nejlepší vždy to nejjednodušší. Klasická A třída s trafem vinutým tlustými dráty, vzestupným poměrem a více výkonových germaniových tranzistorů paralelně. Na 1,2V akumulátor to hrálo docela pěkně a nahlas. Na zapálenou svíčku to už bylo horší...
Celé zařízení je spíše na efekt, zdrojem je hořící svíčka a nikde nejsou pohyblivé mechanické součástky, zdroj je tedy naprosto tichý. Jen ta účinnost, i parní stroj má větší... Ale pod ním se nedá topit svíčkou.. Takže aspoň pro ten pocit, elektřina ze svíčky, muzika hraje a já můžu ukázat na svíčku pod ešusem a říct, „na tohle to hraje, na ten plamínek“...


Pohled do mezery na 200W peltierův článek, rozměry: 50x50x3mm.

Žádné komentáře: