úterý 22. dubna 2008

Elektřina ze svíčky

Peltierův článek je konstruován jako součástka převádějící teplo z jedné strany na druhou, tedy vytváří teplotní rozdíl. Jsou to vlastně dvě teplovodivé destičky pár milimetrů od sebe a mezi nimi obrovské množství polovodičových přechodů v sérii. Prakticky řečeno jedna strana hřeje a druhá chladí. Článek se dá použít i opačně, jednu stranu chladíte a druhou zahříváte a na vývodech se objeví napětí. To pak závisí na teplotním rozdílu na stranách článku.
Postavil jsem provizorně zařízení které vytváří teplotní rozdíl, abych mohl článek vyzkoušet jako zdroj elektrické energie.
Zařízení je sestaveno z hliníkových ešušů dny přiloženými na článek. V horním je voda jako chlazení a pod spodním svíčka jako zdroj tepla. Jednoduché. Ešus i dole je kvůli sběru veškerého vyzářeného tepla svíčky ale časem by potřeboval teplotní izolaci, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku tepla mimo plochu článku.
S běžnou parafinovou svíčkou jsem dosáhl napětí nejvíce 500mV. Teplotní rozdíl na dnech ešusů byl pouze 30°C. Pro větší napětí by byl potřeba větší zdroj tepla. Článek sice dává malé napětí ale poměrně velký proud, který je však těžko měřitelný při tak malém napětí, multimetr ukazoval proud něco přes 2A.
U takového zdroje se nabízí otázka jak využít proud při tak malém napětí. Křemíkové tranzistory potřebují na otevření báze 600mV, smůla. Mosfety někdy i víc. Ale starým germaniovým tranzistorům stačí jen 200mV.
Pak už zbývá jen postavit z nich něco smysluplného.
Jako nejreprezentativnější se mi jevil zesilovač. Kvůli nízkému napětí s trafem na výstupu. Dvojčinná AB třída se však neosvědčila. Nakonec je nejlepší vždy to nejjednodušší. Klasická A třída s trafem vinutým tlustými dráty, vzestupným poměrem a více výkonových germaniových tranzistorů paralelně. Na 1,2V akumulátor to hrálo docela pěkně a nahlas. Na zapálenou svíčku to už bylo horší...
Celé zařízení je spíše na efekt, zdrojem je hořící svíčka a nikde nejsou pohyblivé mechanické součástky, zdroj je tedy naprosto tichý. Jen ta účinnost, i parní stroj má větší... Ale pod ním se nedá topit svíčkou.. Takže aspoň pro ten pocit, elektřina ze svíčky, muzika hraje a já můžu ukázat na svíčku pod ešusem a říct, „na tohle to hraje, na ten plamínek“...


Pohled do mezery na 200W peltierův článek, rozměry: 50x50x3mm.

Splněný sen

Vzbudil se, nemohl si uvědomit kde je, co se stalo. Probudil se ze snu, blížilo se ráno, byla ještě tma. Najednou se mu nechtělo znova usínat, ten sen byl moc silný, ale už si nevzpomněl o čem. Vstal, sešel malátně po schodech do svého pokoje. Potmě si sedl na židli ke svému stolu. Nejdřív se zamyslel, chtěl si vzpomenout, co se mu zdálo za sen, ale bez úspěchu, nic se mu nevybavilo.

Byl to osmnáctiletý kluk, který měl své sny, své ideály, představy, názory, kterými se mnohdy lišil od ostatních. Jeho největším koníčkem, který mu přinášel radost, sebevědomí a všechno, co si do nedávna myslel, že k životu potřebuje byla elektronika, elektrotechnika, radiotechnika a vše, co k tomu patří. Rozuměl tomu moc, tak moc, že si o tom pomalu neměl s kým popovídat, vždycky musel říkat všechno jen obecně a lidé jen mlčky přikyvovali, nikoho nezajímalo jak to, či ono zapojení vyřešil, jaké součástky použil, o tom se chtěl bavit nejvíc. Zvykl si na to, že jestli chce takhle pokračovat dál, tak mu nezbývá než si všechno říkat jen pro sebe a doufat, že jednou pozná člověka s kterým si bude moci o tom popovídat.
Ovšem jak stárnul, jeho koníček mu k radosti přestával stačit, začala se v něm čím dál silněji ozývat jedna přirozená lidská potřeba, jedna z těch nejdůležitějších, potřeboval mít rád, potřeboval najít někoho, komu projeví své city, někoho, na koho bude moci myslet.

Otevřel oči, přestal vzpomínat a vrátil se do reality. Nevěděl, co bude dělat, na vstávání sice brzo, ale jít si zase lehnout, se mu nechtělo. Podíval se před sebe na stůl na malou podlouhlou černou krabičku se spoustou ovládacích knoflíků a páček. Sám ji před časem sestavil, používal ji jako rádio, když měl někdy přes den, nebo i v noci, pocit, že je moc ticho. Hrálo krásně a dalo se na něm naladit všechno možné, bylo to nejlepší a nejcitlivější rádio, co kdy postavil, vůbec nepotřebovalo anténu, jen pro slabší a vzdálenější vysílače, to ho fascinovalo nejvíc. Ale ta krabička ve skutečnosti nebylo jenom rádio, byl v ní i vysílač. Vysílač, kterým by dokázal pokrýt celé město kde bydlí, kdyby použil dobrou anténu. Celé to vlastně bylo postavené jako vysílačka. Ani vlastně nevěděl, proč to tenkrát stavěl, nezná nikoho, kdo by měl, nebo mohl mít doma něco podobného, bylo mu to vlastně k ničemu.
Nahmatal a zmáčkl předposlední páčku, kterou připojil akumulátory, a pak ještě jednu, kterou zapnul přijímač. Rozsvítila se zelená kontrolka a ze všech čtyř koutů pokoje se potichu začala linout hudba jedné, zrovna naladěné, stanice.
Rádio ho brzy začalo nudit, v noci hrály jako ve dne, jako by se nic nezměnilo. Vypnul přijímač, zelená kontrolka zhasla, a bylo ticho. Zase nuda.
Vzal si na hlavu sluchátka s mikrofonem, měl je doma právě kvůli téhle úžasné krabičce, aby mohl poslouchat a zároveň mluvit, popovídat si s někým přes éter, ale nikdy to nepotřeboval. Zapojil i mikrofon do správné zdířky a ani nevěděl proč, ale zapnul vysílač, rozsvítila se zářivá červená, pootočil ladícím knoflíkem...Věděl, že co teď řekne se bude šířit rychlostí světla na všechny strany, že ho může slyšet kdokoli, ale zároveň si uvědomoval, že je nejspíš jediný široko daleko, kdo má vůbec doma něco takového, takže ho nikdo neuslyší, ale ony vlny, jeho vlny se budou šířit do okolí přesně takové, jaké si bude přát, jak on bude mluvit.
Někoho volal, volal člověka, který mu scházel nejvíc, říkal do mikrofonu to, co cítí. Najednou byl smutný, tak to chtěl říct, ale do očí to nedokázal.
Vypnul vysílač a opět pustil rádio. Otáčel ladícím knoflíkem stále více doprava, stanic ubývalo a zůstával jen šum, šum dálek. Šum a vlastně nic, nic v éteru je šum. Věděl, že tady už žádná stanice nevysílá, zvýšil hlasitost a poslouchal. Úplně jako by v tom šumu něco slyšel, omyl, je to jen šum, nic víc. Ladící knoflík se zasekl, rozsah končil, nebylo kam dál.
Vrátil se o kousek zpátky a najednou ticho. Ticho? Kde je šum? Zamrazilo ho v zádech, zdá se mu to? Byl tu šum a najedou je tu jen prosté ticho. Jediná možnost! Ano, vysílač bez signálu, přišel na to. Ale tady? Na téhle frekvenci?
Najednou se něco změnilo jako by něco zaslechl, jen vzdáleně. A pak zase začal sílit šum. Sakra. Honem zapojil anténu, a jemně začal ladit. Našel to místo, ale už tam nebylo jen ticho, ozýval se tam nějaký zvuk. Ano, mikrofon, je to mikrofon! Někdo tam je! S napětím poslouchal. Pak se něco ozvalo. Byl to hlas, slyšel ho naprosto zřetelně. Mluvil smutně, byl to mladší ženský hlas, to poznal okamžitě. Seděl nehybně a myslel si, že se mu to snad jenom zdá. V životě nevěřil, že někoho uslyší mluvit tak, jako mluvil před chvílí do éteru on. Naslouchal tomu co říkala, ale moc to nevnímal, tak byl překvapený. V jejím hlase byl znát smutek, skoro plakala, bylo to znát. Na chvíli se odmlčela, a pak zase mluvila dál, nejspíš ji mluvit do éteru uklidňovalo stejně jako jeho.
Vzpamatoval se, podíval se na stůl na krabičku a řekl si: „Tak a teď se předveď, co jsi to postavil.“ Zapnul vysílač, chopil se ladění a... A co když mě vůbec neuslyší, třeba vůbec nemá zapnutý příjem...? Ladil a pomaloučku se blížil k jejímu kmitočtu.
Poslouchal, najednou se odmlčela, v půlce slova. Přestal ladit. Bylo slyšet, že něco dělá. S napětím poslouchal.
Pak se ozvalo překvapené „Haló? Je tam někdo?“
Byl, Byl tam člověk, kterému se splnil sen, slyšet někoho z éteru, jak mluví přímo na něho. Nejdřív nevěděl, co říct, tak byl najednou zaskočený.
„Ahoj“ řekl do mikrofonu a doufal, že ne příliš nahlas, aby nepřemoduloval vlnu a ne příliš potichu, aby ho slyšela. Doufal, že jeho anténa je dostatečná, a že ona má dobrý přijímač, že ho uslyší.
Slyšela. Jí se také právě splnil sen, v který ani nedoufala. Často zapínala svoji stanici a poslouchala nekonečný šum éteru, často mluvila do vysílače jen tak, aby se uklidnila. Nevěřila, že jednou někoho uslyší. A teď tu seděla, sluchátka na uších, oči upřené na příjemně svítící stupnici, hypnotizovaně sledujíc ukazatel frekvence. Prsty jemně na dolaďovači hledajíc co nejlepší příjem a pohybujíc se opatrně, aby nezměnila nic na vysílači a tak se neztratila svému novému neznámému.
„Ahoj“ odpověděla mile, usmívajíc se na mikrofon.

Splněný sen 2

O tom, jak až náhlé vytržení ze stereotypu pomohlo vztahu dvou lidí, žijících jen svými zájmy. Je to vlastně volné pokračování povídky Splněný sen.
Byli dva lidé, po večerech sedali ke stolům, nasazovali si sluchátka jejichž kabel ústil do výkonných radiostanic, z kterých vedly tlusté černé kabely na střechu, na stožár, kde bylo o několik antén víc, než je běžné, oba byli radioamatéry, kluk a holka.
Bavili se spolu často. V éteru spolu strávili už spoustu hodin a pořád si měli co říct, nebyla chvíle ticha, neexistoval smutek, neexistovaly problémy okolního světa. Nebylo pro ně nic důležitějšího než volné místečko v rádiovém pásmu, volný kanál, aby si mohli povídat. Neuvědomovali si to, ale chodili po světě šťastní, usměvaví, všemu se věnovali s chutí, a neutuchající trpělivostí. Najednou měli pocit, že se jim všechno daří, měli úspěchy ve svých zájmech, ve škole, všechno, na co se podívali vzkvétalo. Brali to jako samozřejmost.

Když se podíváte na svět s úsměvem, tak se i on usmívá na vás.

Byl večer, jejich obvyklá doba. Už dávno nevěděli, co je to večerní koukání na televizi, daleko víc jim dávalo, dívat se na zeleně svítící stupnice radiostanic, nebo prostě jen při povídání koukat z okna na stromy na zahrádkách v maloměstských zástavbách, kde oba bydleli.
Každý večer se domlouvali přesně na další schůzku na rádiových vlnách, aby nemuseli zbytečně sedět a čekat až se ten druhý ozve. Nic neřešili, brali to jako něco běžného, zažitého, co už odedávna patří k jejich životu.
Jenže nic netrvá věčně, nemůže. Muselo se jednou něco stát, jenže nikdo nevěděl co a nikdo to nečekal.
Zrovna dolaďoval jeden z nově postavených perfektně fungujících přístrojů, když se něco stalo.
Už celý dnešní den byl v něčem jiný, spousta věcí mu nefungovalo, ne všechno šlo na poprvé, měl pocit, že na co šahne, to se pokazí. A přece teď držel v ruce měřící přístroj a v citlivé ruce měl měřící hrot dotýkající se opatrně nožiček pestrobarevných součástek na obvodové desce, šilhaje očima po displeji přístroje a přemýšleje nad tím, jestli je ta či ona hodnota správná.
Jenže najednou udělal chybu. Pohnul neopatrně rukou a dotkl se hrotem dvou míst najednou. Prásk. Jiskřička zkratu ho v naprosto tiché místnosti vylekala až sebou škubl. A bylo to. Přístroj mu vyklouzl z ruky a vzal s sebou i desku. Dráty se na stole začaly napínat. Né. Pozdě si všiml, že bez opory visící drát od akumulátoru padá na neizolovaný kovový kryt jednoho z přístrojů na stole. Dotkl se lesklého plechu. Prásk. Od konce drátu vyšlehl oblouk a přitavil ho k plechu. Né. Ručička ampérmetru vyletěla na kraj. Né. Bum, prásk. Z přístroje vyšlehly dva záblesky. né. Výkonové mosfety v přístroji dali jasně najevo přetížení. A pak bylo už jen ticho, ampérmert se ustálil na nule a už byl jen cítit pronikavý štiplavý zápach.
Rozčíleně otevřel okno, aby vyvětral a šel sčítat škody.
„Co je to dneska za den?“ Říkal si.
Už se však blížila doba, kdy si bude povídat se svojí kamarádkou z éteru. Touto myšlenkou se uklidnil a řekl si, že hned zítra, cestou ze školy se staví ve své oblíbené elektrotechnické prodejně a koupí tam nové součástky, doma je pak zamontuje a celý přístroj zabezpečí, aby se to už nestalo.
Měl to udělat už dávno, říkal si, ach ta lenost, nakonec člověk musí dělat stejně víc, když všechno odkládá...

Byl čas, zapnul radiostanici, přepínači nastavil správný režim a rozsah, nasadil si sluchátka, nastavil hlasitost a zaposlouchal se do nekonečného šumu. Minuty plynuly a nic neslyšel. Vzal si k ruce schéma nového přístroje a díval se, kde vlastně udělal chybu, a co bude ještě nutné dodělat, byl tak zabrán do cestování po tužkou nakreslených klikatých čárkách znázorňující celé zapojení, že si ani nevšiml, že uplynula víc než čtvrthodina a jeho kamarádka se stále neozývá. Znovu se zaposlouchal, bylo mu to divné, i ten šum zněl dnes nějak jinak, než obvykle. Podíval se na stupnici, jestli má správně naladěn vysílač i přijímač, měl. Kontroloval nastavení přepínačů, když na to přišel. Odsunul všudypřítomné klubko drátů načež zjistil, že po předešlé pohromě zůstala z konektoru vytržená anténa přijímače a vysílací byla povysunutá, že se dotýkala jen vnějším obalem konektoru. Néé.
„Jaktože jsi to nezkontroloval??“ Ptá se sám sebe a zapojuje oba kabely na svá místa. Přitom ho však zarazí zvláštní zápach linoucí se z větracích otvorů koncového zesilovače vysílací časti radiostanice. Co to? Nééé. „Slyšel jsi někdy o tom, že můžeš zničit koncový tranzistor vysílače, když vysíláš a nemáš připojenou zátěž, tedy anténu!?“ „Jo, já teda slyšel, zvlášť u takovéhleho typu vysílače!“ Né.
Rychlostí blesku vytrhuje přívodní šňůru ze zásuvky, radiostanice pohasíná. „A je to v tahu“
„Co je to dneska sakra za den?“
Zmoženě dosedne na židli a podívá se na tmavou stupnici radiostanice. Nesvítí. Ticho. Nevysílá.... „On nevysílá, on tady sedí, on s nikým nemluví a dneska už ani nebude...?“
„No tak, stane se, zítra koupíš náhradní díly, dáš to dohromady a večer zase budeš vysílat“
Touto myšlenkou se jakž takž uklidní, vezme knihu a jde si číst.
Nejde to, nemyslí na nic jiného, než na dnešní den. Dochází mu, že vlastně už od rána ho provází smůla a že se jí nemůže zbavit.
„Achjo, zítra bude všechno v pohodě, uvidíš,“ uklidňuje sám sebe, ale moc se mu to nedaří.
„Nic nebude, nevíš kdy máš vysílat, vlastně ani nevíš, jestli se ti to podaří dát dohromady...“

V pesimistické náladě je najednou všechno špatně. Všechno má dobré i špatné stránky, jde jen o to, jak se na to člověk v tu chvíli podívá, když chce vidět chyby, vidí je a nálada se nezlepší. Je to začarovaný kruh. Naštěstí to ale funguje i opačně, když vládne optimismus, všechno jde a chybičky jsou nepodstatné, nejsou. Když věříš v dobré stránky věcí a neočekáváš nic, všechno funguje a ty jsi šťastný.

Druhý den ve škole mu nic nešlo, ještě, že se nepsali žádný test, jinak by to dopadlo katastrofálně. Po škole ihned jede za svojí spásou; prodejnou s elektrosoučástkami.
„Nemáme; nevedeme; nevyrábí se; máme poslední kus toho mosfetu, co tam máte napsanej“
Napůl omráčen poslouchal nezaujatá slova prodavače, který mu neumožní opravit vysílač, neumožní mu setkat se se svojí kamarádkou. „Tak nic, nevadí,“ říká přiškrceně prodavači hledajíc přitom v peněžence šestnáct korun na ten mosfet, který mu bude vlastně k ničemu, když je jenom jeden. Bere si orazítkovaný účet a růžový pytlíček s mrňavou krabičkou, se třemi nožičkami, uvnitř.
Co mu zbývá, leze do metra a jede přes půl města do jiné prodejny. Ta je však mnohem menší a nemají tam zdaleka všechno, ani jeho tranzistor. „To tu bohužel nemám“ Říká postarší přívětivý prodavač, koukajíc brýlemi na papírek, kde je napsán typ součástky“
„A nějaký ekvivalent?“
„K tomuhle bohužel ne, to ani neznám, snad se zeptejte v...“
„Tam jsem teď byl, děkuju, nashledanou“
Zničený se znovu noří do davů lidí spěchajících do metra a jede domů.
Doma se snaží opravit vysílač z vlastních zásob, ale nikde nemůže najít nic, co by mu pomohlo.
Už je zase večer, jejich doba. On sedí uprostřed pokoje kolem něho se válejí snad stovky rozebraných obvodových desek. On sedí uprostřed toho všeho a je mu do breku. Nic. Za celý den se mu nepodařilo dát dohromady nic, čím by se mohl spojit se svojí kamarádkou, ona by ho uklidnila, dodala by mu sílu, když by s ní mluvil, všechno by fungovalo.
Najednou si uvědomuje jak moc mu vlastně chybí. Ona. Zvykl si na na její přítomnost i na tu dálku. Dávala mu sílu, dávala mu naději, bez ní nešlo nic. Říká si, proč, „Proč jsme si za celou tu dobu nevyměnili ani čísla na mobil, nebo aspoň něco...Proč? Teď už je pozdě.“

Člověk si dokáže zvyknout na krásné věci a ty zevšední natolik, že mu ani nepřijdou, že by na nich mohl být závislý, ale je. Stačí tak málo a všechno se zhroutí. Je to jako závislost na životě, vlastním životě, závislost na dobré náladě... Po dobré věci musí přijít zaručeně špatná, po šťastném zážitku smutný, o co větší optimismus, tím horším pesimismem je vystřídán. Naštěstí je to ale i naopak a po pesimismu musí zaručeně přijít optimismus, jen si ho člověk musí všimnout!

Jo!
Jo! něco tu je, signál, je to ona! Honem ladí na vysílači a s napětím čeká, až se ozve.
„A..Ahoj!?, jsi to ty??“ Ozývá se ze šumu hlas. Její hlas!
„Ahoj, jsem, konečně jsem tady“ Řekl.
Její hlas však zněl uplakaně, proto se ptá, co se stalo a ona odpovídá:
„Já...Já...Hrozně jsi mi chyběl, vůbec jsem nevěděla, co s tebou je, vůbec jsme si nevyměnili čísla, nic jsem nemohla dělat, seděla jsem tu celé dny a čekala jestli se ozveš, mluvila jsem, abys mě slyšel...já..zvykla jsem si...nemůžu bez tebe být...já...já...miluju tě“

Bylo ráno, probudil se ze snu.
Vzpomněl si na kamarádku, na sen a pak na nefunkční radiostanici. Néééé. Do školy nemusel byla sobota. Sobota!? Néé. „V sobotu je zavřeno, tranzistor nebude, kamarádka nebude, nálada nebude, nic nebude, ...život nebude...“
Přemýšlel, co bude dělat. Jak se s ní spojí, neví, kde přesně bydlí, ani jet za ní nemůže a hledat ji, nepřipadalo v úvahu, vždyť jsou jen kamarádi, jí je přeci jedno, že spolu dva dny nemluvili, nebo není? „V to nedoufej, říká mu mozek, určitě si na tebe ani nevzpomněla“ „Ale ten sen...“
A najednou, jakoby se mu na chvíli vrátilo racionální myšlení: „Vysílač je v pořádku, je špatný jen koncový zesilovač, postavím jiný, a zapojím ho místo špatného rovnou za frekvenční modulátor“
Najednou, uchvácen spásnou myšlenkou doslova vyletěl z postele, zhltl snídani a šel do pokoje, kde se po celé zemi válely desky. Trochu uklidil, vyhledal v sešitech správné schéma a začal v krabicích hledat potřebné součástky.
Našel všechny, nic mu nechybělo. Začal připravovat desku, navrhl rozmístění součástek, vyvrtal otvory pro jejich nožičky, vytvořil spoje a pak vše venku sletoval dohromady. V zápalu práce nemyslel vůbec na nic jiného, čas ubíhal a on zapomněl i jíst a jeho žaludek už začal silně protestovat. Ale v tu chvíli jako by nebylo nic důležitějšího, než postavit zesilovač k vysílači a moci se opět spojit se svojí kamarádkou. „Kamarádkou....Necítíš třeba něco víc?“ „A kdyby to byla jenom kamarádka, tak bys jako prostě počkal, až budou mít ten tranzistor a mezi tím dělal něco jiného??“ „No, ale když mě tak strašně chybí...A ten sen...“

Blížil se večer, vše bylo hotovo, vše odzkoušeno, vše fungovalo. Jak neskutečné. Provizorně sestavil radiostanici a sladil výstupní obvody, vyzkoušel vysílací výkon. Nádhera, to nemá chybu říkal si.
Najednou se ze sluchátek na stole ozvalo:
„Haló?? Jsi to ty? Je tam někdo? Haló...“
Doslova skočil po sluchátkách, nastavil mikrofon a roztřeseně řekl:
„A..Ahoj jsem to já, jsem tu....konečně... ...slyšíš mě dobře?“
„Slyším tě nádherně, lépe než předtím, jak jsi to dokázal?“
„Já tebe taky....ehm..teda chtěl jsem říct, že tě taky slyším...ehm...jsem rád, že tě slyším...víš...ehm...měl jsem tu potíže, shořel mi koncák“
„Aha...no... tak, to jsem ráda, že se ti to podařilo dát dohromady...dlouho jsem tě tu neslyšela...ehm...nevěděla jsem, co se děje...hm, co s tebou je...docela jsem se...ehm...bála jsem se...no...“
„... … … …ehm... ...víš mě to chybělo moc, vůbec jsme nemysleli, že se může něco stát..ani jsme si nedali čísla...na sebe...ehm...chyběla jsi mi moc, mám tě rád“
„... já.. tebe taky... … … … ehm... tak... asi si dáme ty čísla ne?“

A tak spolu mluvili, vyměnili si čísla, aby už se nemohlo stát nic podobného, že by o sobě nevěděli. Konečně spolu poprvé mluvili víc důvěrně a domluvili se, že se musí sejít. Až dočasné odloučení jim pomohlo k tomu, aby si uvědomili, co jeden k druhému cítí.

Jsi tajemná noční bouře

Jsi Tajemná noční bouře,
jsi tančící víla v mlze.
Tvým duchem neznáma,
co odplouvá od nás.
Jsi noční tmou,
co získá si duši mou.
Jsi místem, kde se nekončí.
S touhou nezvratnou
nevnímáš, co zmůže,
čeho se bojí.
Jsi krásnou neznámou,
co nikdy nespatří
láskou dávnou,
neposednou,
která neví kam jít,
neví, kde snít,
netuší jak znát...
...mávat...
návodem na duši tvou
neoblomnou,
nekonečnou.
Jsi čekající hláska
nad propastí snů
kam nevydá se cháska...
...nedokonalých dnů.
Bez tebe nemá smysl snít
a potmě se vydávat
na cesty povyků přijít,
a tam mluvit a poslouchat.
Bezděční piráti moří tvých
zavřeli i duši
a s nosem nahoru-
odešli.
S kamenem v srdci
nepoznal jsi přeci,
kam až bys dohodil.

Cesta

Cesta z očí tvých,
kde vše je řešením
v nichž cesta je cílem
stavěná bagrem
sypaná kamením
trním lemovaná
pro nutné zlo jež je řešením
není stvořená, nabízená, obávaná
pomoc co může být pokušením.
rozumem svým vše napadrť
všechno, co tobě dávané
nebuď dál než pravda tvá
nejsi to, co bylo, ale to, co bude
a věř mi prosím
vždyť si máme tolik, co dát...

pátek 18. dubna 2008

Mám v plánu zde prezentovat některé své výrobky, svojí tvorbu ať už uměleckého nebo technického rázu. V rubrice Elektronkové zesilovače například chci postupně předvést své výrobky včetně popisu, fotek a schémat zapojení, jako inspiraci pro ostatní, co by se tím náhodou zabývali;-) Stavbou mnoha elektronkových zesilovačů jsem získal už celkem dost zkušeností. Případně můžu poradit, nebo říci názor.
Pro ostatní by tato rubrika mělo být inspirací, protože té není nikdy dost.