úterý 11. února 2014

Nabíjecí regulátor

Jedná se o jednoduchý ověřený a spolehlivý dvoustupňový nabíjecí regulátor pro 12V SLA bezúdržbové akumulátory.
Schema:
Princip: Rozpínacím kontaktem jsou akumulátory připojeny přímo přes diodu D6 (např z PC zdroje). Při dosažení napětí 14,4V (nastavit pomocí R9) se sepne relé a akumulátory se dále nabíjejí konstantním napětím například 13,3V. Doporučuji nastavit zkusmo těsně pod napětí plynování plně nabitého akumulátoru, záleží na použitém, jde o to, aby mohl být akumulátor na tomto napětí trvale udržován bez zbytečných ztrát elektrolytu. Regulátor se přepne zpět do stavu přímého nabíjení ve dvou případech. Při poklesu napětí na akumulátorech vlivem zátěže o pokles rovný úbytku na IO1 a D3 dojde k vypnutí relé. Toto napětí lze upravit vložením odporu mezi spínací kontakt relé a vývod 1 IO2, cílem je ale zbytečně netrápit akumulátor nabíjecími cykly. Jeden občas dva denně jsou akorát. Z tohoto důvodu je také cívka relé napájena z akumulátorů a ne ze zdroje. Druhý případ restartu regulátoru je pokles napětí nezatíženého zdroje pod 14,4V.
Dioda D4 signalizuje přítomnost napětí zdroje, D5 sepnutí relé, tedy nabité akumulátory a D2 případně úbytek na lineárním regulátoru. D2 se může hodit k signalizaci nabíjení stabilizovaným napětím. Zhasne, když zdroj nedá proud požadovaný akumulátory pro toto napětí, například při zátěži proudem větším než je proud zdroje.
D3 je k ochraně stabilizátoru nastaveného na menší napětí než na výstupu může být, D8 odlehčuje cívce relé napájené 13,3V, D7 zabraňuje vzniku přepětí při rozpínaní relé. C4 slouží k vyhlazení napětí na vstupu IO2, aby nedocházelo k bručení relé před sepnutím například přisoučasném nabíjení nabíječkou ze sítě 50Hz. Zenerova dioda D1 je vhodná výkonnější, aby dokázala nejen pobrat případné přepětí, ale také přepálit pojistku při přepólování zdroje.
Výhodou regulátoru je jednoduché řešení dvoustupňového nabíjení a zanedbatelný příkon v počátečním stavu nabíjení.
Nevýhodou je, že použitelnost je omezená ztrátovým výkonem na IO1, nutno umístit na vhodný chladič, případně předřadit výkonový odpor před vývod 3 IO1. Výhodné by bylo, aby měl stabilizátor charakteristiku PTC termistoru (což vlivem tepelné ochrany sice má, ale až při vysoké teplotě pouzdra).

Žádné komentáře: