čtvrtek 3. července 2014

PWM regulace s TL494

Cílem bylo upravit co nejjednoduší schema PWM regulace motoru pro režim jízdy a brzdění rekuperací.

Schema:
Potenciometrem R3 (libovolné hodnoty >>R2) se řídí proud motorem, tedy hnací moment od maximálního kladného, až po maximální záporný, když motorem brzdíme. Poloha nulového proudu vychází uprostřed, při stání v celé dolní polovině potenciometru (brzda) zapojení neodebírá proud. (T4 trvale otevřen, dokud se motor nepohne a nezačne dodávat nastavený proud) Pokud naopak nestačí napětí baterií pro danou rychlost jízdy nastavit žádaný kladný proud, je trvale otevřen T3.

Při rozjezdu se zapojení chová jako snižující měnič, kde pracovní tlumivkou je indukčnost samotné kotvy motoru. Při dobrzďování se naopak chová jako zvyšující DC/DC měnič a dodává tak proud do baterií i když motor vyrábí při nízké rychlosti menší napětí než je napětí baterií.

Vhodné nastavení spínací frekvence pomocí C3, R7 zkontrolovat osciloskopem na bočníku tak, aby maximální zvlnění proudu motorem (při střídě 50%) bylo menší než 10% kvůli omezení ztrát zahříváním železa rotoru.

Střídy 0 až 100% s obvodem TL494 bylo dosaženo přivedením záporného napětí na pin DTC. Uvnitř obvodu je pin podložen předpětím (dle datasheetu přibližně 100mV, ale na testovaném kusu bylo >300mV), které normálně střídu 100% nedovoluje, to je zde kompenzováno úbytkem na D1, D2 Schottkyho diodách. (s běžnými nefunguje)

Kvůli jednoduchosti je zvoleno nepříliš vhodné zapojení s P a N mosfety. Ve schematu uvedená kombinace je momentálně asi nejvhodnější běžně sehnatelná. I bez řešení deadtimu teče mosfety příčný proud jen 48mA při 25V a 6,6kHz. Jednoduchý budič T1, T2 je navržen pro rychlé vybíjení a pomalejší nabíjení gate obou tranzistorů T3, T4.

Rozsah regulovaného proudu se nastaví buď bočníkem R13 tak, aby úbytek na něm byl 120mV při max proudu a nebo změnou R2. Poloha nuly se dá nastavit změnou R1, R4.

Foto provizorní konstrukce:Video řízení motoru 24V 1,5kW:

Odkazy:
http://www.electromate.com/db_support/attachments/PWM%20technical%20information.pdf
www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf

Žádné komentáře: