pondělí 25. března 2019

Ladění a replika zesilovače AZW161 A

Dostal se ke mě zesilovač z vozidel hromadné dopravy AZW161 montovaný v 60. letech do tramvají T3 a autobusů RTO. Zesilovač v překvapivě výborném až sbírkovém stavu jsem zkusil ze zvědavosti zapojit, abych zjitil jak hraje. V nulové pozici hlasitosti hrál až překvapivě dobře, hloubky a při pootočení potenciometru pouze výšky. Vcelku jasný závěr, vyschlé vazební kondenzátory. Ač nerad jsem začal rozebírat ještě originálně zatřené šrouby načež jsem zjistil, že nejsem první, kdo měnil, zatím tedy jen jeden kondenzátor. Ovšem pájkou strčenou za desku bez rozebrání šasi.

Trochu překvapen jsem nakonec zjistil, že špatné jsou úplně všechny elektrolyty, které tam byly. Kapacita menší než polovina, velký odpor a gumové zátky popraskané.

Překvapen proto, že ze stejné doby se najde fungujících kondenzátorů obvykle větší část, nebývají všechny špatné, proto jsem ze zásob vyměřil a zkusmo naformoval obdobné typy a osadil. Zesilovač jsem celý smontoval s tím, že je hotovo a opět pustil. Nicméně tím problémy teprve začaly.

Po zapnutí s novými elyty jsem konečně slyšel ten charakteristý amplionový zvuk s ořezanými hloubkami i výškami. Prostě rozsah asi 100Hz až 4kHz. Koukal jsem na ty trafa, výstupní je větší než mám v SE s EBL21,vzpomínal na ten zvuk s vyschlými elyty a přemýšlel kde je chyba.

Původní dokumentace nic moc k nalezení, svazky drátů, hnědé odbory bez barevného kódu, schema jsem obkreslil ze šasi pomocí ohmetru. Hned bylo jasné, že frekvenční rozsah je omezen záměrně. Hloubky jsou omezeny zvolenými malými kapacitami přes emitorové odpory a výšky pak velkým zesílením prvních dvou stupňů (vstupem byl mikrofon), které nejsou utaženy zpětnou vazbou. Germaniový NF tranzistor je pomalý a tak volně vázané zesilovací stupně s velkým zesílením výrazně tlumí výšky.

Přemýšlel jsem jak zapojení s minimálním zásahem do konstrukce upravit pro poslech. Jako nejvhodnější se ukázalo emitorové kapacity úplně vyndat. Jednak klesne zesílení stupně, což zlepší přenos na vyšších frekvencích a zmizí zvýraznění středů na úkor hloubek vlivem původně osazené nedostatečné kapacity, která byla volena s ohledem na požadovaný přenos.

Koncový stupeň je navržen velmi dobře, je utažen silnou zpětnou vazbou, transformátory mají dvojí paralelní vinutí ke snížení rozptylové indukčnosti a hlavně na výkon dostatečně velké jádro. Nikdy jsem v tomhle starém zapojení, hojně používaném v bateriových rádiích s maličkými transformátorky, tak velké neviděl. Koncové tranzistory 6NU73 na velkém pasivu, přesto každý svůj termistor kvůli teplotní stabilizaci. To prostě musí hrát výborně.

Úplně pochopit princip zapojení a možnosti Ge tranzistorů se nakonec vyplatilo a po úpravách hodnot kondenzátorů zesilovač skutečně konečně hraje tak, jak vypadá jeho koncový stupeň. Když totiž byly elyty špatné, signál šel přes netlumenou napájecí větev až na koncový stupeň, kde to pak dohnala zpětná vazba.

Původní schema
Sbírkový stav
Vnitřek, původní elyty
Nové elyty
Deska navrhovaná inverzní technologií návrhu spojů
Po úspěšném zprovoznění jsem si zvykl zesilovač poslouchat a trochu mi začal chybět druhý kanál na stereo. Ukázalo se, že sehnat druhý nebude tak snadné, po podání inzerátu se podařilo sehnat alespoň šasi s tím nedůležitějším - výstupním transformátorem, a tak jsem se rozhodl postavit repliku. Však to co ve zdánlivě beznadějně prázdném šasi chybělo, byly jen běžné součástky, které jsem měl všechny doma.
Schema po úpravě
 Bez dokumentace jsem vybral tranzistory tak, aby splňovaly parametry plynoucí ze zapojení, nicméně T3 je v oreginále zřejmě odlišný typ. Ani po prohledání všech zásob se mi nepodařilo najít fungující dva koncové tranzistory, ani z nižší napěťové řady. Všechny co mám mají tak velký svod, že nejde nastavit rozumný klidový proud a některé se dokonce lavinově prorážejí už při malém napájecím napětí. Nakonec jsem tam musel dát AD1204, které fungují bezproblému. Přitom v předchozím zesilovači původní tranzistory stále fungují. Bohužel, elektronky nás přežijou několikrát, germaniové tranzistory zřejmě nikoli.
Zdánlivě prázdné šasi, ale to nejdůležitější tam je!
Ještě než přišlo šasi jsem nakreslil ručmo novou desku
Deska osazena, transformátory čekají na očištění a nový lak.
Hotovo! Germaniové Stereo!
Budící trafo přirozeně budilo nedůvěru, nicméně u něho není důležitý výkon ale převodní poměr a indukčnost primárního vinutí. Menší je zřejmě prostě proto, že se jim v pozdější době dařilo vinout trafa tenším drátem, a tedy mohli zmenšit jádro.
Složení repliky nakonec zabralo jediný víkend, aneb když člověk nemusí přemýšlet, jak něco udělat ale prostě to udělá tak, jak to bylo navrženo. Zesilovač má slušný zvuk, výkon i účinnost. Však kde dneska člověk uvidí zesilovač, kde příkon signálky je 3/4 klidového odběru celého zařízení?

Žádné komentáře: